Żółta naklejka PLK

W kwietniu 2017 r. miał miejsce poważny wypadek na linii kolejowej nr 144 na szlaku jednotorowym w okolicy stacji Ozimek – pociąg EIP nr 6102 (Pendolino relacji Wrocław Gł. – Warszawa Wsch.) na przejeździe drogowo-kolejowym uderzył w zawieszoną na przejeździe naczepę, na której znajdował się samochód ciężarowy. Dwa wagony składu ED250-002 zostały poważnie uszkodzone, pasażerowie doznali obrażeń w wyniku wypadku oraz z powodu spadających bagaży z półek. Dokładny opis tego wydarzenia znajduje się w raporcie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych nr PKBWK/2/2018 z dn. 06. kwietnia 2018 r. Raport jest dostępny publicznie tutaj.

Jednym ze skutków tego niebezpiecznego wydarzenia są działania PKP Polskich Linii Kolejowych podjęte na całej sieci kolejowej. Każdemu ogólnodostępnemu przejazdowi kolejowemu nadany został indywidualny numer skrzyżowania, dzięki któremu można szybko powiadomić służby o usterce lub niebezpieczeństwie, a w konsekwencji zatrzymać pociąg i nie dopuścić do katastrofy. Program PKP PLK dostał nazwę „żółta naklejka PLK”.

W czerwcu 2018 r. program został zrealizowany – każdy przejazd kolejowy jest oznaczony żółtą, odblaskową naklejką z najważniejszymi informacjami: nr skrzyżowania, nr alarmowy oraz nr do zgłaszania usterek i awarii.

Naklejka na tylnej części krzyża św. Andrzeja.

Naklejki umieszczane są w różnych miejscach: na krzyżach św. Andrzeja (z tyłu), na napędach rogatek lub na słupkach przy przejeździe. Ich numer nie jest przypadkowym numerem, składa się on z poszczególnych sekcji:
XXX YYY YYY
XXX – oznacza nr linii kolejowej
YYY YYY – oznacza kilometraż linii kolejowej

W przypadku niebezpieczeństwa lub zagrożenia należy niezwłocznie zadzwonić na nr alarmowy 112 i podać nr skrzyżowania. Ponadto należy opuścić pojazd i oddalić się w bezpieczną odległość.

W przypadku awarii / usterki należy zadzwonić na numer podany na dole naklejki – kieruje on do właściwego Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK.

Naklejka na napędzie rogatkowym.

Szczegółowe informacje na temat „żółtej naklejki” znajdują się w komunikacie prasowym PKP PLK pod adresem https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/kazdy-przejazd-plk-z-dodatkowa-informacja-dla-bezpieczenstwa-3772/

Naklejka na napędzie rogatki.