Archiwa tagu: wyszków

Recepta na sprawną kolej

Jak usprawnić kolej w Wyszkowie i przewozy na linii Tłuszcz – Ostrołęka?” (linki do publikacji podaję na końcu wpisu) to licząca 19 stron publikacja dotycząca kolejowych przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka.

Autor zwraca uwagę na niewykorzystany potencjał przewozów pasażerskich w relacji Warszawa – Tłuszcz – Wyszków, który jest wygaszany przez trzy główne czynniki: brak bezpośrednich pociągów (konieczność przesiadki w Tłuszczu), nieodpowiednią konstrukcję rozkładu jazdy oraz brak taryfy biletowej zachęcającej potencjalnych pasażerów do wybrania transportu kolejowego. Autor korzystał ze źródeł empirycznych, gdyż sam regularnie korzysta z transportu kolejowego w w/w relacjach, ponadto wykorzystując możliwości dotarcia do potencjalnych pasażerów przeprowadził szereg ankiet z pytaniami, które dotyczyły istotnych dla pasażerów czynników zachęcających lub zniechęcających ich do wyboru transportu kolejowego.

Największy problem podczas wyboru podróży koleją dla pasażerów udających się w podróż w relacji Ostrołęka/Wyszków – Warszawa.Źródło – http://stacjawyszkow.kolej.org.pl/media/JakUsprKolejWyszkowL29.pdf

W świetle nadchodzącego końca modernizacji linii Warszawa Wileńska – Tłuszcz (w ramach modernizacji korytarza transportowego Rail Baltica) proponowane w publikacji rozwiązania, gdyby zostały wcielone w życie, znacznie usprawniłyby codzienne życie pasażerów na odcinku Warszawa – Tłuszcz – Wyszków – Ostrołęka.

Artykuł: https://stacjawyszkow.kolej.org.pl/jak-usprawnic-kolej-w-wyszkowie-i-na-linii-tluszcz-ostroleka/
Publikacja: http://stacjawyszkow.kolej.org.pl/media/JakUsprKolejWyszkowL29.pdf

Remont linii D29-029 (odcinek Grzegorzewo – Mostówka)

Od początku lipca trwa kolejny etap modernizacji linii kolejowej nr 29 (Tłuszcz – Ostrołęka) na odcinku od p.o. Grzegorzewo (zdjęcia z modernizacji tego przystanku i odcinku Tłuszcz – Grzegorzewo: TUTAJ. ) do stacji Mostówka. Planowane jest podniesienie prędkości drogowej z 70 do 100 km/h oraz skrócenie czasu przejazdu.

Zdjęcia ze stacji Mostówka z 14. sierpnia 2013r.:

Autor zdjęć: Patryk Kuręda <

Remont linii kolejowej nr 29 (Tłuszcz – Ostrołęka)

Linia kolejowa nr 29 (Tłuszcz – Ostrołęka) została wyremontowana na odcinku od Tłuszcza do kilometra 7,300 (tuż za przystankiem osobowym Grzegorzewo). Jak podaje serwis http://www.linia29.cal.pl/:

Na odcinku od stacji Tłuszcz do kilometra 7,300 za przystankiem osobowym Grzegorzewo wymieniono torowisko. Na peronach przystanków Jarzębia Łąka i Grzegorzewo trwają prace wykończeniowe. W ramach modernizacji wymieniono powierzchnię peronów, zabudowano oświetlenie, wiaty dla podróżnych, a także przystosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie przejazdy kolejowe na wyżej wymienionym odcinku zostały zmodernizowane i wyposażone w samoczynną sygnalizację przejazdową (SSP).

Prędkość drogowa od Tłuszcza do km. 7,300 to 100km/h. Poniżej przedstawiam zdjęcia z p.o. Grzegorzewo (20 lipca 2013r.).

Remont tej linii wciąż trwa, od 01. lipca 2013r. prowadzone są prace w obrębie stacji Mostówka (całkowita przebudowa), z pewnością zlikwidowana zostanie nastawnia wykonawcza (Mt1) obsługująca głowicę rozjazdową od strony Tłuszcza, zainstalowane zostaną semafory świetlne (Mostówka posiadała semafory kształtowe). Obecnie (20.07.2013r.) na odcinku od km. 7,300 (koniec wyremontowanego wcześniej odcinka) do stacji Mostówka ułożone są wzdłuż linii nowe, betonowe podkłady kolejowe oraz układane są dalej, w stronę Wyszkowa. Na samej stacji Mostówka z trzech torów głównych został tor nr 2 (środkowy) na którym stoją platformy robocze. Tory skrajne (1,4) zostały rozebrane.

Schemat stacji Mostówka z: www.semaforek.kolej.org.pl
Schemat stacji Mostówka z: www.semaforek.kolej.org.pl