Moje projekty do MaSzyny

Na tej stronie prezentowane są moje projekty tworzone do Symulatora Pojazdów Szynowych „MaSzyna”

events


Projekty w trakcie prac

Terminal – mała sceneria manewrowa obejmująca jedną małą stację kolejową wraz z przylegającymi szlakami oraz bocznicą do terminala kontenerowego. Głównym zadaniem użytkownika jest obsługa bocznicy: formowanie składów, wyciąganie składów na tor ładunkowy, wyciąganie składów w stację, przyciąganie składów ze stacji na teren bocznicy.