Dębe Wielkie

Dębe Wielkie to przystanek osobowy zlokalizowany w kilometrze 31+300 linii kolejowej nr 2 (Warszawa Zach. – Terespol), na szlaku Sulejówek Miłosna – Mińsk Maz.

Dębe Wielkie – zabytkowy budynek dworca z czerwonej cegły. W środku – mała poczekalnia i kasa biletowa.

Dębe Wielkie do czasu modernizacji linii kolejowej był stacją, o czym świadczą duży budynek dworca, nastawnia (zlikwidowana) oraz nietypowy przebieg torów o poszerzonym odstępie międzytorowym – miejsce po dawnym peronie typu wyspowego.

Według wielu opracowań (m.in. SISKOM) likwidacja stacji Dębe Wielkie podczas modernizacji nie była dobrym posunięciem – w obecnej sytuacji odcinek Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki nie posiada ani jednego toru dodatkowego na odcinku około 30 kilometrów. Tym samym drożność szlaku jest niska w przypadku sytuacji kryzysowych (wypadek, potrącenie itd.) gdzie wymagane jest zamknięcie jednego toru na szlaku. Funkcjonuje stacja Sulejówek Miłosna z jednym torem dodatkowym, jednakże jest on przez cały czas zajęty pociągami SKM linii S2 które kończą bieg na tej stacji. Planuje się zatem odbudowę stacji Dębe Wielkie (pod kątem pełnoprawnej stacji jako posterunku ruchu), jednakże bez żadnych zobowiązujących terminów.

Dębe Wielkie – widok w stronę Warszawy, peron nr 1. Widoczna dawna lokalizacja peronu wyspowego w miejscu szerokiego odstępu międzytorowego. W tle wiadukt drogi krajowej nr 2.

Na szczególną uwagę zasługuje piękny budynek dworca Dębe Wielkie zlokalizowany po północnej stronie szlaku. Znajduje się tam mała poczekalnia oraz kasa biletowa Kolei Mazowieckich.

Wnętrze dworca Dębe Wielkie – małe okienko kasy biletowej Kolei Mazowieckich.
Oznaczenie stacji nad wejściem.
Informacje przy wejściu na dworzec.

Przystanek składa się z dwóch peronów jednokrawędziowych, wystrój peronów niczym nie różni się od pozostałych przystanków na tej linii kolejowej. Pomiędzy peronami znajduje się strzeżone przejście (sygnały dźwiękowe i świetlne, rogatki) w poziomie szyn. Przejście dostępne tylko dla pieszych.

Przystanek obsługiwany jest jedynie przez Koleje Mazowieckie pociągami osobowymi w / z kierunku Mińsk Maz., Mrozy, Siedlce, Łuków.

Dębe Wielkie – przejście w poziomie szyn, widok w stronę Mińska Maz., peron nr 2.
Dębe Wielkie – przejście piesze w poziomie szyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.