Usunięcie ograniczenia na moście średnicowym (tory 3s/4s)

Przedstawiam tutaj wyciąg z „WOS-u”, czyli Wykazu Ostrzeżeń Stałych dla linii kolejowej nr 448 dla odcinka od km. 2,150 do 2,650 – w praktyce oznacza to odcinek mostu średnicowego układu podmiejskiego:

Wyciąg ze strony 79. WOS-u dla IZ Warszawa ważny od 09.06.2013r. Żródło: http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php/Wykazy_Ostrze%C5%BCe%C5%84_Sta%C5%82ych
Wyciąg ze strony 79. WOS-u dla IZ Warszawa ważny od 09.06.2013r. z zaznaczonymi ograniczeniami dla torów 3s i 4s (40 km/h). Wymieniony jest również powód ograniczenia prędkości.
Żródło

Dnia 30. sierpnia 2013r. opublikowana została zmiana, która m. in. znosi ograniczenie prędkości na tym odcinku (wykreślone rubryki 2-8):

Zmiana obowiązująca na tym samym odcinku od 30.08.2013r. g.: 15:00. Źródło - j.w. >500 KB.
Zmiana obowiązująca na tym samym odcinku od 30.08.2013r. g.: 15:00. Źródło – j.w.
>500 KB.

Tym samym prędkość na moście średnicowym na torach 3s i 4s podniesiona została do 60km/h. Ograniczenie było wprowadzone w pierwszej połowie lutego 2012r, co dało łącznie ponad 18. miesięcy zmniejszonej prędkości. Jest to oczywiście efektem przeprowadzonych prac remontowych w lipcu i sierpniu 2013r.

Poniżej wyciąg z WOS-u dla linii kolejowej nr 2, czyli dla torów 1 i 2 – układ dalekobieżny. Zaznaczyłem miejsce, powód oraz ograniczenie prędkości w km/h.

Wyciąg z Wykazu Ostrzeżeń Stałych dla układu dalekobieżnego na moście średnicowym - ograniczenie prędkości do 40km/h.
Wyciąg z Wykazu Ostrzeżeń Stałych dla układu dalekobieżnego na moście średnicowym – ograniczenie prędkości do 40km/h.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.